karl 3:30 am, 18 Mar 17
Bicara Rasuah MahaFiraun...
Share
karl 2:15 am, 14 Mar 17
Share
karl 5:17 am, 13 Mar 17
Rasuah 1
Share
karl 5:16 am, 13 Mar 17
Rasuah 2
Share
karl 1:23 am, 11 Mar 17
DrM @BapaRasuahNegara
Share
karl 1:14 am, 7 Mar 17
Forex 1
Share
karl 1:13 am, 7 Mar 17
Forex 2
Share
karl 12:17 am, 7 Mar 17
Berapa BILLION Rugi?
Share
karl 6:28 am, 3 Mar 17
DrM in ten worst country
Share
karl 6:27 am, 3 Mar 17
DrM 10 worst
Share
karl 5:38 am, 27 Feb 17
Share
karl 3:03 am, 26 Feb 17
PROTON lagi..
Share
karl 3:02 pm, 24 Feb 17
Yenna dey?
Share
karl 3:09 am, 21 Feb 17
Tun PanTun (1)
Share
karl 3:09 am, 21 Feb 17
Tun PanTun (2)
Share
karl 2:57 am, 19 Feb 17
Hari tu...dalam sejarah (1)
Share
karl 2:56 am, 19 Feb 17
Hari tu...dalam sejarah (2)
Share
karl 2:55 am, 19 Feb 17
Hari tu...dalam sejarah (3)
Share
karl 1:00 pm, 18 Feb 17
DrM don''t remember. Then and now.
Share
karl 12:59 pm, 18 Feb 17
DAP win win formula
Share
Load More